www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Náboženstvá pod lupou

Náboženstvá pod lupou 2024

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

21. 2. 2024 : Mgr. Alexander Gubo (Academy of Korean Studies) : Kórejský Konfucianizmus v modernej dobe: prežívajúca tradícia alebo nostalgická retrospektíva?

20. 3. 2024 : Mgr. Jitka Schlichtsová (Karlova Univerzita v Prahe) : Prevencia a pomoc obetiam „siekt“

17. 4. 2024 : Peter Málik, MPhil., PhD. (Univerzita Mateja Bela) : Odkiaľ pochádza Biblia

ZMENA 22. 5. 2024 : doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové) : Vnímaní apokalypsy ve středověku

 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboženstvá pod lupou 2023

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

25. 1. 2023 : PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. – Centrum pre kognitívne vedy, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave : Stvorenie života – od mýtov po umelú inteligenciu

22. 2. 2023 : Mgr. Jitka Schlichtsová – Univerzita Karlova v Prahe : Nová náboženská hnutí a děti  

22. 3. 2023 : Mgr. Alexander Gubo – Academy of Korean Studies : Kým nás ‚Saju‘ nerozdelí – Kórejské povery a ľudové náboženstvo v modernej dobe

ZMENA 27. 4. 2023 : Mgr. Branislav Kovár, PhD. – Archeologický ústav SAV : Kolaps civilizácií

17. 5. 2023 : Mgr. Stanislav Gubančok – Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM v Trnave : Bola Morena skutočnou staroslovanskou bohyňou? Zvyk vynášania smrti v komparatívnej perspektíve.

 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Náboženstvá pod lupou 2020

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

15. 1.2020 : Mgr. Jakub Špoták, PhD. (Katedra religionistiky, FF, Univerzita Komenského v Bratislave) – Tajomstvá mayského hieroglyfického písma

12. 2. 2020 : Mgr. Michal Puchovský (Ústav religionistiky, FF, Masarykova univerzita v Brne) – Stará viera v novom šate: Moderné pohanstvo vo svete a na Slovensku

9. 9. 2020 : Mgr. Martin Klapetek, PhD. (Katedra filozofie a religionistiky, TF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) – Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity

ZRUŠENÉ 11. 11. 2020 : Mgr. Dominika Kleinová (Ústav historických vied, FF, Univerzita Pardubice) – Kňažky lásky vo svetle starovekých náboženských kultov

ZRUŠENÉ 9. 12. 2020 :  PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) – Stvorenie života, od mýtov po umelú inteligenciu

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Náboženstvá pod lupou 2019

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

16. 1. 2019 : Mgr. Martin Klapetek, PhD. (TF Jihočeská Univerzita) – Současný islám v západní Evropě

20. 2. 2019 : Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (KGZ Slovenská technická univerzita) – Stratené mayské mestá vo svetle nových objavov

20. 3. 2019 : Doc. Attila Kovács, PhD. (FF Univerzita Komenského) – Obrazy a figuratívne zobrazenie v islámskej tradícii

17. 4. 2019 : Doc. David Václavík, PhD. (FF Masarykova univerzita) – Nová náboženská hnutí a jejich transformace

22. 5. 2019 : Mgr. Ľubomír Lehocký (FF Univerzita Komenského) – Kult Ho Či Mina v kontexte tradičnej vietnamskej religiozity

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Náboženstvá pod lupou 2018:

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

31.1. 2018 : PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava) : Prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť?

Náboženstvá pod lupou 2017:

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

18. 1. Mgr. Lenka Horáková (Univerzita Komenského, Bratislava): Svet mayov – odkrývanie tajomstiev stratenej civilizácie

15. 2. Mgr. Marie Peterková Hlouchová (Univerzita Karlova, Praha): Staroegyptské náboženství

15. 3. Doc. Attila Kovács, Ph. D.(Univerzita Komenského, Bratislava): Islam, islamizmus, islamofóbia : mýty a fakty

19. 4. Mgr. Zdenka Bencúrová (Masarykova Univerzita, Brno): Náboženské reformy na Slovensku v období osvietenstva

17. 5. Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno): Tradice jako soubor zdrojů pro sociální mobilizaci aneb jak o náboženství mluvit smysluplně

21. 6. Mgr. Ondrej Ficeri (Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, Košice): Košické náboženské obce ako inštitúcie nacionalizácie mesta v 1. polovici 20. storočia