www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Galéria

Všetky prednášky organizované Centrom pre religionistiku a historické štúdia, n.o. sú verejného charakteru a ich účastníci svojou účasťou zároveň dávajú súhlas na vyhotovovanie obrazových snímok a podobizní z prednášok. Takto vyhotovený obrazový materiál je a bude použitý na propagáciu predmetných prednášok a činností neziskovej organizácie pre naplnenie účelu popularizácie vedy. Všetci účastníci sú o tejto skutočnosti oboznámení na začiatku každej prednášky.

 

(viac)