www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Filmové mýty a fakty

Na prednáškach z cyklu Filmové mýty a fakty spolu preskúmame ako sú v modernej literatúre a filme spracované historické postavy a udalosti, náboženské motívy a staré mýty z rôznych historických období a kultúr, a taktiež spracovanie nových predstáv o konci sveta a budúcnosti ľudstva, ktoré sa začínajú označovať aj za moderné mýty.
Filmami nás prevedú mladí odborníci, ktorí sa profesijne venujú témam, ktoré sú prepojené s analyzovanými témami. Hovorený výklad bude prepojený s premietaním audiovizuálneho materiálu.

16. 4. 2018  o 19:00 v Kine Úsmev

Filmové mýty a fakty – Tolkienov Pán prsteňov

Čo má spoločné Pán prsteňov, opera a jazykoveda? V prvej prednáške, zameranej skôr religionisticky, sa bližšie pozrieme na možné zdroje inšpirácie J. R. R. Tolkiena, autora knižnej predlohy Pána prsteňov. Tolkien bol nielen spisovateľ a básnik ale hlavne svojim odborným zameraním filológ, profesor staroanglického jazyka a literatúry na univerzite v Oxforde. Jeho odborné zameranie najviac ovplyvnilo jeho literárnu tvorbu, v ktorej nájdeme hlavne odkazy na mýty a jazyk starých Germánov, no motívy ako magický prsteň či boj s drakom nájdeme aj v antickej mytológii. Prednášku prednesie Mgr. Tatiana Votroubeková.

V druhej prednáške, zameranej skôr historicky a archeologicky, sa zamyslíme nad tým, čo má spoločné archeológia a Tolkienovo dielo. Postupoval i Tolkien pri vytvorení svojho fantazijného sveta Stredozeme podobne ako historici a archeológovia, ktorí postupne na základe archeologických nálezov, a s pomocou prírodovedných metód a historických správ skladajú obraz sveta ľudí ktorí žili v minulosti, de facto rekonštruujú dávne svety? Prednášku prednesie Mgr. Pavol Jelínek, PhD.

VSTUPNÉ : 3 €

V relácii Viera v živote na Rádiu Regina dňa 2. 6. 2018 bol odvysielaný záznam rozhovoru Mgr. Tatiany Votroubekovej (členky CEREHIS) o prednáškovom cykle Filmové mýty a fakty a konkrétne o prvej prednáške z cyklu venovanej J. R. R. Tolkienovi a jeho diele.

13. 5. 2018 v relácii Krajina duše na Rádiu Devín vystúpila Mgr. Tatiana Votroubeková s témou z prednáškového cyklu Filmové mýty a fakty venovanou J. R. R. Tolkienovi.