www.cerehis.sk info@cerehis.sk

PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.: Stvorenie života -od mýtov po umelú inteligenciu

Predstava neživého objektu obdareného dušou, mysľou, pocitmi, ale aj nadľudskými vlastnosťami je vlastná všetkým ľudským spoločenstvám, od nepamäti. Túžba vytvoriť živý objekt sprevádzala ľudské úsilie pri pohyblivých sochách Starého Egypta, legendách o mechanických zvieratách a ľuďoch v Antickom Grécku, veštiacich aoch v Indii a Číne.  Fascinácia možnosťou zostrojiť umelú ľudskú bytosť sprevádza vynálezy novoveku, aj éru strojov v dobe moderny. Nadľudské vlastnosti v súčasnosti vidíme v práve budovaných systémoch umelej inteligencie. Prednáška predstaví vývoj pohľadu na tvorbu umelého života a priblíži perspektívy, ktoré nás (možno) čakajú.

PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. študoval informatiku a religionistiku, prednáša na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Zaoberá sa dopadom súčasných a pripravovaných technológií na kultúru a spoločnosť. Je členom skupiny e-tika.sk, ktorá sa venuje tvorbe a šíreniu poznania o etickom a spoločenskom rozmere informačných technológií.  

 

 

 

 

Prednáška bola realizovaná online, vidieť ju môžete na YouTube:

Dátum a čas konania prednášky: 25. 1. 2023 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.