www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Peter Málik, MPhil., PhD.: Odkiaľ pochádza Biblia

Keď sa povie „Biblia“, dnešný čitateľ si predstaví tlačenú verziu v knižnej podobe, prípadne elektronický text v mobilnej aplikácii či na internete. Počas väčšiny dejín kresťanstva sa však texty Písma tradovali ako rukopisy – jedinečné, ručne zhotovené artefakty. Prednáška bude malou exkurziou do sveta takýchto biblických rukopisov. Zameriame sa na texty Nového Zákona, kde si priblížime najvýznamnejšie artefakty, ich objavy ako aj rôzne zaujímavosti, ktoré pri ich štúdiu možno postretnúť.

Peter Málik, MPhil, PhD je biblista. Magisterské a doktorandské štúdium absolvoval na University of Cambridge (Peterhouse), kde sa venoval štúdiu novozákoných rukopisov a filológii. Momentálne pôsobí na Katedre Teológie a Katechetiky na Univezite Mateja Bela. Donedávna bol spoluriešiteľom vedeckých projektov na Ludwigs Maximilian Universität v Mníchove, kde skúmal paratextový obsah byzantských biblických rukopisov, a tiež na Kirliche Hochschule Wuppertal, kde sa podieľal na príprave kritického vydania gréckeho textu Zjavenia Jána. 

Prednáška bude vysielaná online, sledovať ju môžete tu:

Dátum a čas konania prednášky: 17. 4. 2024 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.