www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. Attila Kovács, Ph. D.(Univerzita Komenského, Bratislava): Islam, islamizmus, islamofóbia : mýty a fakty

15. 3. 2017 o 16:30 v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Doc. Attila Kovács, PhD.
Absolvent odborov religionistika (1999), história-maďarský jazyk a literatúra (1998) na Masarykovej Univerzity v Brne. Počas štúdia absolvoval ročné pobyty na ELTE v Budapešti (1993-1994) a na Jordánskej Univerzite v Ammáne (1997-1998). Doktorandské štúdum ukončil na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave (2004), kde sa tiež habilitoval (2011). Obdorne sa zameriava na súčasný islam, islámsky reformizmus a radikalizmus na arabskom Blízkom východe, na náboženské a politické vodcovstvo a štátoprávne koncepcie v isláme, vizuálne, masmediálne a internetové podoby islámu, vizuálna kultúra radikálnych islámských hnutí, antropológia islámu. Asolvoval niekoľko výskumných pobytov v rôznych muslimských krajinách a je autorom mnohých článkov a štúdií o isláme.

Islam, islamizmus, islamofóbia: mýty a fakty.
Islám je v súčasnej dobe jedno z najviac diskutovaných náboženstiev, no debata, ktorá sa o isláme a muslimoch vytvorila, je často tendenčná a skreslená. Prednáška si kladie za cieľ objasniť a vysvetliť niektoré kľúčové otázky tejto debaty a priniesť do verejnej diskusie o islame racionálny úsudok a argumenty a čeliť tak predsudkom a strachu, ktoré túto debatu do veľkej miery ovládli.

Fotogaléria k podujatiu:

Ďakujeme prednášajúcemu pánovi Doc. Attilovi Kovácsovi, Ph.D., ako aj všetkým zúčastneným