www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal (FF, Masarykova univerzita, Brno): Podoby soudobého satanizmu

Miroslav VrzalIng. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal je doktorandem na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Oblastmi jeho odborného zájmu jsou zejména sociologie náboženství, nová náboženská hnutí a alternativní spirituality (především pak satanismus), náboženská situace v ČR, sekularizace, post-sekularita a sociologie vědy. Zabývá se také akademickým studiem metalové hudby a subkultury.

Abstrakt: Přednáška se bude věnovat fenoménu soudobého satanismu. Nejprve krátce představí historický kontext a inspirační vlivy moderního satanismu, jehož vznik lze datovat se založením Církve Satanovy (Church of Satan) na konci 60. let 20. století. Dále se bude věnovat společenské percepci satanismu, konkrétněji pak fenoménu satanistické paniky. Podoby soudobého satanismu přednáška představí na systému věr a praktik vybraných satanistických organizací a skupin jako Church of Satan, Temple of Set, The Satanic Temple, Order of Nine Angles, Church of Azazel. Část přednášky bude věnována také používání satanistického vyjádření v metalové hudbě, zejména pak v black metalu, kde tvoří jeho důležitou součást.

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 28. 3. 2018 o 16:30 – 18:00