www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Online obsah

Záznam z prednášky – Mgr. Stanislav Gubančok: Bola Morena skutočnou staroslovanskou bohyňou? Zvyk vynášania smrti v komparatívnej perspektíve. (17. 5. 2023)

prednášal: Mgr. Stanislav Gubančok

Záznam z prednáškyKolaps civilizácií (27. 4. 2023)

prednášal: Mgr. Branislav Kovár, PhD.

Záznam z prednášky – Kým nás ‚Saju‘ nerozdelí – Kórejské povery a ľudové náboženstvo v modernej dobe (22. 3. 2023)

prednášal: Mgr. Alexander Gubo

Záznam z prednášky Nová náboženská hnutí a děti (22. 2. 2023)

prednášal: Mgr. Jitka Schlichtsová

Záznam z prednášky Stvorenie života – od mýtov po umelú inteligenciu (25. 1. 2023)

prednášal: PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.

Záznam z prednášky – Migrace duchů anebo I bohové mohou vyhynout (14. 12. 2022)

prednášal:  Doc. Jiří Janák, Th.D.

 

Záznam z prednáškyDve storočia egyptológie: ako vznikla a zmenila sa  (16. 11. 2022)

prednášal:  Mgr. et Mgr. Martin Odler, PhD.

 

Záznam z prednáškyÚdolní chrámy v době Staré říše (19. 10. 2022)

prednášal: doc. Jaromír Krejčí, Ph.D.

Záznam z prednáškyKleopatra, silná žena na vratkom tróne (21. 9. 2022)

prednášala: Mgr. Alexandra Pastoreková

Záznam z prednášky – Nie len zlato – kovy v starovekom Egypte (7.11.2018)

prednášal: Mgr. et Mgr. Martin Odler

Záznam z prednášky – Podoby soudobého satanizmu (28.3.2018)

prednášal: Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal

Záznam z prednášky – Jeruzalem v islámskej tradícii (28.2.2018)

prednášal: Doc. Attila Kovács, PhD.

Záznam z prednášky – Prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť ? (31.1.2018)

prednášal: PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.

 

Infografiky