www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Online obsah

Záznam z prednášky – Kleopatra, silná žena na vratkom tróne (21. 9. 2022)

prednášala: Mgr. Alexandra Pastoreková

Záznam z prednášky – Nie len zlato – kovy v starovekom Egypte (7.11.2018)

prednášal: Mgr. et Mgr. Martin Odler

Záznam z prednášky – Podoby soudobého satanizmu (28.3.2018)

prednášal: Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal

Záznam z prednášky – Jeruzalem v islámskej tradícii (28.2.2018)

prednášal: Doc. Attila Kovács, PhD.

Záznam z prednášky – Prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť ? (31.1.2018)

prednášal: PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.