www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Dominika Kleinová: Kňažky lásky vo svetle starovekých náboženských kultov

Starovek bol charakteristický pluralitou náboženských kultov, ktoré oslavovali mužské a ženské božstvá. Mnohé ceremónie v tomto období mali sexuálny charakter a pri niektorých náboženských rituáloch sa vyskytovala prostitúcia, ktorá bola zasvätená bohyniam lásky a plodnosti. Prednáška bude zameraná na fenomén prostitúcie vo vzťahu ku náboženským kultom vybraných bohýň a bohov. Pozornosť bude venovaná chrámovej a sakrálnej prostitúcii v antickom svete a analýze umeleckých materiálov.

O autorovi: Mgr. Dominika Kleinová je internou doktorandkou na Ústave historických vied, Filozofickej fakulty Univerzity Pardubice. V rámci štúdia sa zaoberá kultúrnymi dejinami prostitúcie a gender history. V dizertačnej práci analyzuje prostitúciu v medzivojnovom období na území Slovenska a sleduje dopad zákona o potieraní pohlavných chorôb na život neviestok v medzivojnovom období.

 

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 11. 11. 2020 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.