www.cerehis.sk info@cerehis.sk

doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.: Vnímaní apokalypsy ve středověku

Apokalypsa neboli Zjevení svatého Jana je poslední knihou biblického Nového zákona. Jan své proroctví ukryl do složitého sledu snových vizí. Jsou naplněny fantastickou a mnohovrstevnou symbolikou světel, barev, zvuků, čísel a podivuhodných bytostí. Jeho text bylo možno v průběhu lidských dějin neustále aktualizovat, hledat líčené události a postavy v minulosti a současnosti.Ve středověku většina lidí věřila, že dějiny spějí ke svému konci. Mnozí byli dokonce přesvědčeni, že se Janovo proroctví už brzy vyplní, a touto optikou pak nahlíželi na svou současnost. Zejména v časech velkých společenských krizí pozdního středověku hledali paralely mezi prorockým textem Zjevení svatého Jana a aktuálními událostmi. Pomáhalo jim to překonat pocit nebezpečí, nejistotu a zmaru, který je v době morové pandémie a válečného běsnění obklopoval. Na jedné straně text Apokalypsy sice přináší líčení hrůzných pohrom a záhuby děsivého množství lidí, na straně druhé ale vrcholí silným tématem naděje.Císař Karel IV. cílevědomě připravoval svou zemi na apokalyptické časy a přerod křesťanstva do nové vývojové éry. Apokalypsa na jeho hradě Karlštejn patří k nejrozsáhlejším nástěnným malbám svého druhu v celé Evropě, Zlaté bráně nově budované katedrály sv. Víta vévodila na jeho popud obří mozaika Posledního soudu. Čeští husité dokonce věřili, že již do apokalyptických časů vstoupili a válka je zkouškou věrných Kristu.

Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph. D. (* 1973) působí na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde přednáší středověké a raně novověké dějiny a garantuje studijní program Prezentace historického a kulturního dědictví.Jeho badatelské a publikační aktivity jsou zaměřeny především na problematiku šlechty ve vrcholném a pozdním středověku, světské i duchovní elity v období husitské revoluce a vůdčí osobnosti i správně politické struktury poděbradské a jagellonské éry. Je autorem monografií Zikmundovi věrní na českém severovýchodě (2005); Páni z Dobrušky a z Opočna. Kolonizátoři, dvořané, válečníci (2007); Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce (2011); Jindřich starší z Minsterberka. Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými kartami (2016) a spoluautorem řady kolektivních děl.

 

 

Prednáška bude vysielaná online, vidieť ju môžete TU

 

Dátum a čas konania prednášky: 22. 5. 2024 o 17:30 – 19:00

 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.