www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Lenka Horáková (Univerzita Komenského, Bratislava): Svet mayov – odkrývanie tajomstiev stratenej civilizácie

18. 1. 2017 o 16:30 v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Mgr. Lenka Horáková pôsobí v súčasnosti ako doktorandka na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, venuje sa hlavne kultúram Mezoameriky (predovšetkým Mayom), zúčastnila sa piatich sezón výskumu slovenského archeologického projektu v Uaxactúne (Guatemala).Mayovia predstavovali jednu z najvyspelejších kultúr staroveku. Rozsiahle znalosti z astronómie sa premietli aj v sofistikovanom systéme kalendárov a monumentálnej architektúre, rozlúštenie ich rozvinutého hieroglyfického písma umožňuje nahliadnuť do ich histórie, ale aj do náboženských predstáv. A ako to vlastne bolo s tým koncom sveta a krvavými obetami? Aj o tom bude januárová prednáška.

Fotogaléria k podujatiu:

Ďakujeme pani prednášajúcej Mgr. Lenke Horákovej ako aj všetkým zúčastneným