www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Veronika Dubcová: (Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien): Verili starovekí Minojčania a Egypťania v podobné božstvá?

Veronika DubcováMgr. Veronika Dubcová študovala klasickú archeológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, egyptológiu a orientalistiku na Viedenskej univerzite, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Je vedeckou pracovníčkou Ústavu orientalistiky SAV a členkou Nadácie Aigyptos. Aktívne sa podieľa na archeologickom výskume lokality Tell el-Retábí v Egypte. Zaoberá sa egejskou dobou bronzovou a jej vzťahom k Egyptu a k Blízkemu východu, najmä v oblasti náboženstva a ikonografie, a dejinami a materiálnou kultúrou druhého prechodného obdobia a Novej ríše.

Abstrakt: Náboženstvo obyvateľov Kréty doby bronzovej predstavuje jednu z najväčších záhad starovekého sveta. Minojská kultúra, ktorá sa tu v druhom tisícročí pred Kristom vyvinula bola v mnohom ovplyvnená okolitými vyspelými kultúrami ako Egyptom či Mezopotámiou. Zároveň však bola vo viacerých ohľadoch veľmi odlišná a doslova jedinečná. Tým, čo ju najviac odlišuje od jej susedov vo východnom Stredomorí je nedostatok písomných prameňov a teda našich vedomostí o jej spoločnosti. Čo ale vieme určite je, že to bolo práve náboženstvo, ktoré v nej hralo veľmi významnú úlohu. A mnohé z nespočetných vyobrazení božstiev, rituálov či symbolov nápadne pripomínajú tie egyptské. Do akej miery boli náboženské predstavy oboch kultúr príbuzné? Uctievali Minojčania jedinú hlavnú bohyňu alebo množstvo božstiev, rovnako ako Egypťania? Čo mala spoločné minojská bohyňa s egyptskou Hathor a minojský boh s Usirom? A prečo prevzali Minojčania od Egypťanov práve hrôzostrašnú hrošiu bohyňu? Spoločne nazrieme do tohto fascinujúceho sveta predstáv a vzájomných kontaktov oboch kultúr.

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 30. 5. 2018 o 16:30 – 18:00