www.cerehis.sk info@cerehis.sk

 

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. („CEREHIS“) vzniklo v roku 2015. Jeho cieľom je vedecká a popularizačná činnosť v oblasti lokálnej histórie a religionistiky. Snaží sa o popularizáciu vedeckých výstupov a podnecovanie záujmu o históriu, rozvoj kritického myslenia a predchádzanie náboženskej a etnickej intolerancii. Združuje odborníkov z oblasti religionistiky, histórie a príbuzných vedných odborov.

Vedecká činnosť je zameraná na samostatnú výskumnú činnosť členov, prípravu odborných publikácií  a na realizáciu odborných vedeckých konferencií, ako Žena na tróne a ženy bez trónu a Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 1918 – 1920. V oblasti popularizácie vedy sa zameriava na cykly prednášok na témy spojené s religionistikou a históriou. Medzi realizované aktivity v tejto oblasti patrí cyklus Náboženstvá pod lupouKošická egyptologická jeseň a Filmové mýty a fakty.

Prednáškové cykly privádzajú odborníkov z oblasti religionistiky, archeológie a egyptológie do Košíc, kde prednášajú a diskutujú na vybranú tému a predstavujú záujemcom prístupnou formou kvalitné a zaujímavé informácie z danej problematiky.

Naše aktivity: prednáškové cykly, populárno-vedecké články, na stránke www.cerehis.sk vedieme odbornú knižnicu, na facebookovej stránke http://facebook.com/cerehis informujeme o novinkách v oblasti religionistiky a histórie.
Odborné aktivity: konferencie, tvorba odborných štúdií a príprava odborných publikácií a monografií. 

Spolupracujeme s: hlavným partnerom odborných aj populárno-vedeckých podujatí: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, a s pracovníkmi vedeckých inštitúcií: Univerzita Komenského v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Prahe, Slovenská adakémia vied, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a ďalšími. 

Práve vyšla publikácia ŽENY BEZ TRÓNU

Práve vyšla publikácia ŽENY BEZ TRÓNU

Práve vyšla publikácia

ŽENY BEZ TRÓNU

previous arrow
next arrow
Slider

Práve prebieha:

  • Dňa 8. 10. 2018 publikoval online časopis o histórii HistoryWeb.sk pozvánku na prednášku z cyklu Košická egyptologická jeseň s názvom Mágia, čary a zaklínadlá starovekých Egypťanov.
  • Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o. hľadá spolupracovníkov na projekt digitalizácie Andrássyovského archívu, ktorý sa nachádza v Levoči. Podmienkou je ovládanie niektorých z jazykov (latinský, maďarský, nemecký) a schopnosť práce s archívnymi materiálmi (ich kontrola a doplnenie archívnych záznamov). Prvá fáza projektu sa začína 2. 10. 2019 a trvá do 15. 2. 2020. Práca sa vykonáva v Levoči a samozrejmosťou je zaškolenie spolupracovníkov. Pre bližšie informácie kontaktujte Mgr. Zdenku Bencúrovú, riaditeľku n. o. na adrese bencurova@cerehis.sk
  • Dňa 13. 9. 2019 vyšiel v Zajtrajších novinách nový článok z dielne CEREHISu.

Viac aktualít tu

Posledné podujatie obrazom: