www.cerehis.sk info@cerehis.sk

 

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. („CEREHIS“) vzniklo v roku 2015. Jeho cieľom je vedecká a popularizačná činnosť v oblasti lokálnej histórie a religionistiky. Snaží sa o popularizáciu vedeckých výstupov a podnecovanie záujmu o históriu, rozvoj kritického myslenia a predchádzanie náboženskej a etnickej intolerancii. Združuje odborníkov z oblasti religionistiky, histórie a príbuzných vedných odborov.

Vedecká činnosť je zameraná na samostatnú výskumnú činnosť členov, prípravu odborných publikácií  a na realizáciu odborných vedeckých konferencií, ako Žena na tróne a ženy bez trónu a Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 1918 – 1920. V oblasti popularizácie vedy sa zameriava na cykly prednášok na témy spojené s religionistikou a históriou. Medzi realizované aktivity v tejto oblasti patrí cyklus Náboženstvá pod lupouKošická egyptologická jeseň a Filmové mýty a fakty. Okrem toho od roku 2019 vydávame online magazín Maget: Magazín Etnicum, dostupný na webovom sídle www.maget.sk.

Prednáškové cykly privádzajú odborníkov z oblasti religionistiky, archeológie a egyptológie do Košíc, kde prednášajú a diskutujú na vybranú tému a predstavujú záujemcom prístupnou formou kvalitné a zaujímavé informácie z danej problematiky.

Naše aktivity: prednáškové cykly, populárno-vedecké články, na stránke www.cerehis.sk vedieme odbornú knižnicu, na facebookovej stránke http://facebook.com/cerehis informujeme o novinkách v oblasti religionistiky a histórie.
Odborné aktivity: konferencie, tvorba odborných štúdií a príprava odborných publikácií a monografií. 

Spolupracujeme s: hlavným partnerom odborných aj populárno-vedeckých podujatí: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, a s pracovníkmi vedeckých inštitúcií: Univerzita Komenského v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Prahe, Slovenská adakémia vied, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a ďalšími. 

old-grunge-dark-textured-wooden-background-surface-old-brown-wood-texture_7182-333

Práve prebieha:

  • V časopise Sacra bola publikovaná Zpráva o projektu FILOVER: Přednášky pro veřejnost na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Projekt FILOVER rozvíja svoje aktivity od roku 2019 a podobne ako CEREHIS má za cieľ  sprostredkovať populárno-vedecké výstupy širokej laickej aj odbornej verejnosti. Správa opisuje začiatky projekty FILOVER a spomína aj inšpiračný zdroj – prednáškovú činnosť našej neziskovej organizácie.
  • Dňa 15. 5. 2021 publikoval Postoj článok o knihe Ženy bez trónu.
  • Dňa 30.3.2021 odznel v Novinách o 12:00 v TV JOJ rozhovor s herečkou Zuzanou Fialovou o novom slovenskom seriáli Slovania, v ktorom odporúčala recenziu Centra pre religionistiku a historické štúdiá, n.o., ktorá bola publikovaná na stránkach časopisu Maget.
  • Všetky plánované, dosiaľ neuskutočnené prednášky v  rámci prednáškových cyklov Košická egyptologická jeseň a Náboženstvá pod lupou sú zrušené.
  • Viac aktualít tu

   Posledné podujatie obrazom: