www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. („CEREHIS“) je organizácia, ktorá združuje odborníkov z oblasti religionistiky, histórie a príbuzných vedných odborov. Našim cieľom je rozvíjať kritické myslenie v oblasti humanitných vied, podnietiť záujem o históriu a bojovať proti náboženskej a etnickej intolerancii pomocou vzdelávania.

Naše aktivity: prednáškové cykly, populárno-vedecké články, na stránke www.cerehis.sk vedieme odbornú knižnicu, na facebookovej stránke http://facebook.com/cerehis informujeme o novinkách v oblasti religionistiky a histórie.
Odborné aktivity: konferencie, tvorba odborných štúdií a príprava odborných publikácií a monografií

Spolupracujeme s: hlavným partnerom odborných aj populárno-vedeckých podujatí: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, a s pracovníkmi vedeckých inštitúcií: Univerzita Komenského v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Prahe, Slovenská adakémia vied, Prešovská univerzita v Prešove a ďalšími.

Náboženstvá pod lupou

práve prebieha cyklus prednášok Náboženstvá pod lupou

Práve vyšla publikácia ŽENY BEZ TRÓNU

Práve vyšla publikácia ŽENY BEZ TRÓNU

Práve vyšla publikácia

ŽENY BEZ TRÓNU

previous arrow
next arrow
Slider

Práve prebieha:

Viac aktualít tu

Posledné podujatie obrazom: