www.cerehis.sk info@cerehis.sk

 

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. („CEREHIS“) vzniklo v roku 2015. Jeho cieľom je vedecká a popularizačná činnosť v oblasti lokálnej histórie a religionistiky. Snaží sa o popularizáciu vedeckých výstupov a podnecovanie záujmu o históriu, rozvoj kritického myslenia a predchádzanie náboženskej a etnickej intolerancii. Združuje odborníkov z oblasti religionistiky, histórie a príbuzných vedných odborov.

Vedecká činnosť je zameraná na samostatnú výskumnú činnosť členov, prípravu odborných publikácií  a na realizáciu odborných vedeckých konferencií, ako Žena na tróne a ženy bez trónu a Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 1918 – 1920. V oblasti popularizácie vedy sa zameriava na cykly prednášok na témy spojené s religionistikou a históriou. Medzi realizované aktivity v tejto oblasti patrí cyklus Náboženstvá pod lupouKošická egyptologická jeseň a Filmové mýty a fakty.

Prednáškové cykly privádzajú odborníkov z oblasti religionistiky, archeológie a egyptológie do Košíc, kde prednášajú a diskutujú na vybranú tému a predstavujú záujemcom prístupnou formou kvalitné a zaujímavé informácie z danej problematiky.

Naše aktivity: prednáškové cykly, populárno-vedecké články, na stránke www.cerehis.sk vedieme odbornú knižnicu, na facebookovej stránke http://facebook.com/cerehis informujeme o novinkách v oblasti religionistiky a histórie.
Odborné aktivity: konferencie, tvorba odborných štúdií a príprava odborných publikácií a monografií. 

Spolupracujeme s: hlavným partnerom odborných aj populárno-vedeckých podujatí: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, a s pracovníkmi vedeckých inštitúcií: Univerzita Komenského v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Prahe, Slovenská adakémia vied, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a ďalšími. 

Slider

Práve prebieha:

  • Dňa 21. 3. 2020 bola v rádiu Regina odvysielaná relácia Duchovné horizonty s Mgr. Michalom Puchovským. Téma rozhovoru súvisela s témou prednášky z cyklu Náboženstva pod lupou.
  • Vzhľadom na rýchlo sa šíriaci koronavírus sme sa rozhodli ZRUŠIŤ prednášku Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity.
   O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Za pochopenie ďakujeme.
  • Dňa 12. 2. 2020 publikoval online časopis o histórii HistoryWeb.sk pozvánku na ďalšiu prednášku z cyklu Náboženstvá pod lupou.
  • Informácie o prednáškovom cykle Náboženstvá pod lupou nájdete aj na Elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe.

Viac aktualít tu

Posledné podujatie obrazom: