www.cerehis.sk info@cerehis.sk

 

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. („CEREHIS“) vzniklo v roku 2015. Jeho cieľom je vedecká a popularizačná činnosť v oblasti lokálnej histórie a religionistiky. Snaží sa o popularizáciu vedeckých výstupov a podnecovanie záujmu o históriu, rozvoj kritického myslenia a predchádzanie náboženskej a etnickej intolerancii. Združuje odborníkov z oblasti religionistiky, histórie a príbuzných vedných odborov.

Vedecká činnosť je zameraná na samostatnú výskumnú činnosť členov, prípravu odborných publikácií  a na realizáciu odborných vedeckých konferencií, ako Žena na tróne a ženy bez trónu a Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 1918 – 1920. V oblasti popularizácie vedy sa zameriava na cykly prednášok na témy spojené s religionistikou a históriou. Medzi realizované aktivity v tejto oblasti patrí cyklus Náboženstvá pod lupouKošická egyptologická jeseň a Filmové mýty a fakty.

Prednáškové cykly privádzajú odborníkov z oblasti religionistiky, archeológie a egyptológie do Košíc, kde prednášajú a diskutujú na vybranú tému a predstavujú záujemcom prístupnou formou kvalitné a zaujímavé informácie z danej problematiky.

Naše aktivity: prednáškové cykly, populárno-vedecké články, na stránke www.cerehis.sk vedieme odbornú knižnicu, na facebookovej stránke http://facebook.com/cerehis informujeme o novinkách v oblasti religionistiky a histórie.
Odborné aktivity: konferencie, tvorba odborných štúdií a príprava odborných publikácií a monografií. 

Spolupracujeme s: hlavným partnerom odborných aj populárno-vedeckých podujatí: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, a s pracovníkmi vedeckých inštitúcií: Univerzita Komenského v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Prahe, Slovenská adakémia vied, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a ďalšími. 

Slider

Práve prebieha:

    • Privítame stážistu/tku do nášho tímu. Vhodné hlavne pre študenta/tku humanitných vied. Úlohou stážistu bude výpomoc pri ľahkých organizačných prácach.Čo stážou získate?
      – skúsenosti s organizáciou a propagáciou podujatí – know-how zo stále rastúceho neziskového sektoru – možnosť stretnúť a spoznať aj zahraničných odborníkov z humanitných vied – potvrdenie o absolvovaní stáže V prípade záujmu nás do 8. 12. 2019 kontaktujte e-mailom na adresu info@cerehis.sk a priložte svoj životopis.
    • Dňa 12. 11. 2019 publikoval online časopis o histórii HistoryWeb.sk pozvánku na ďalšiu prednášku z cyklu Košická egyptologická jeseň.
    • V Zajtrajších novinách si môžete vďaka CEREHISu prečítať o Troch manželstvách kráľa Vladislava.
Viac aktualít tu

Posledné podujatie obrazom: