www.cerehis.sk info@cerehis.sk

O nás

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. („CEREHIS“) je organizácia, ktorá združuje odborníkov z oblasti religionistiky, histórie a príbuzných vedných odborov. Našim cieľom je rozvíjať kritické myslenie v oblasti humanitných vied, podnietiť záujem o históriu a bojovať proti náboženskej a etnickej intolerancii pomocou vzdelávania.  

Naše aktivity: prednáškové cykly, populárno-vedecké články, na stránke www.cerehis.sk vedieme odbornú knižnicu, na facebookovej stránke http://facebook.com/cerehis informujeme o novinkách v oblasti religionistiky a histórie.
Odborné aktivity: konferencie, tvorba odborných štúdií a príprava odborných publikácií a monografií

Spolupracujeme s: hlavným partnerom odborných aj populárno-vedeckých podujatí: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, a s pracovníkmi vedeckých inštitúcií: Univerzita Komenského v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Prahe,

Slovenská adakémia vied, Prešovská univerzita v Prešove a ďalšími.

Kontakt: info(at)cerehis.sk

Riaditeľka n.o.:
Mgr. Zdenka Bencúrová

Členovia: 

Mgr. Jana Malcovská, PhD.
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
Mgr. Lucia Heldáková
Mgr. et Mgr. Martin Odler
Mgr. Tatiana Votroubeková
Mgr. Patrik Čigáš
Bc. Radka Cardová
Martin Varga

Podporili nás: