www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. : ( FF, Masarykova univerzita, Brno): První Čechoslováci ve Lhase a jejich vnímání tibetského buddhismu

Luboš Bělka

Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. se již téměř tři dekády zabývá studiem tibetského buddhismu, zejména v Burjatsku, v zemi okolo jezera Bajkal, kde sídlí Burjati vyznávající od roku 1717 buddhismus. V poslední době se také zaměřuje na studium dějin prvních kontaktů českých a slovenských cestovatelů do Tibetu a Mongolska. Přednáší na Ústavu religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Abstrakt: Přednáška se zabývá zpracováním badatelského materiálu týkajícího se unikátního období padesátých let minulého století, kdy Čechoslováci pracovně navštěvovali Čínskou lidovou republiku a podávali o tom svědectví ve formě reportáží filmových i rozhlasových, hraných filmů, cestopisů, časopiseckých článků atp., vše v duchu budovatelského nadšení ze spřátelené Číny. Tyto dokumentární materiály jistě v rozmanitých archivech existují a byly již ve velké míře zpracovány a publikovány. Jenže daleko zajímavější je odvrácená tvář, tedy dosud nepublikované materiály typu soukromé cestovní deníky, nepublikované fotografie, korespondence a další podobné materiály, které nabízejí daleko plastičtější a nečernobílý obraz doby z více než půlstoletí staré historie.

Přednáška se zaměřuje na první československou pracovní návštěvu Tibetu v roce 1954, kterou uskutečnili režisér Vladimír Sís (1925-2001) a kameraman Josef Vaniš (1927-2009). Nebyli ani etnologové ani religionisté, přesto se jim podařilo nashromáždit velké množství vizuálního materiálu, filmového i fotografického, zachycujícího tehdejší podobu náboženského života v Tibetu: kláštery v tibetské provincii Kham, chrámy ve Lhase a také mladičkého 14. dalajlamu.

Přednáška s besedou bude doprovázena množstvím ukázek z původního materiálu.

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 25. 4. 2018 o 16:30 – 18:00