www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Martin Klapetek, PhD.: Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity 

Vzhľadom na rýchlo sa šíriaci koronavírus sme sa rozhodli ZRUŠIŤ prednášku Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity.
O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Ve příspěvku naznačím charakteristiky jednotlivých aktérů, ze kterých se skládá pojem „mešita“ v širším slova smyslu. Sem patří urbanistické souvislosti výstavby samotné budovy a z několika segmentů se skládající skupina, která objekt posléze využívá k různým účelům. Posledním vrcholem pomyslného trojúhelníku jsou představitelé sdružení a pohnutky jejich jednání zaměřeného dovnitř spolku i navenek směrem k většinové společnosti. Dále představím kritiku evolučně laděných fází obecně předpokládané transformace komunity, která probíhá při jednostranné integraci muslimů do západních společností.

O autorovi: Martin Klapetek, Ph.D. se věnuje islámu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. K jeho tématům patří integrace muslimů, výstavba mešit a pohřební problematika. Působí jako odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích.

 

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 11. 3. 2020 o 17:30 – 19:00