www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.: Nová náboženská hnutí a jejich transformace

Fenomén nových náboženských hnutí je jedním z nejdiskutovanějších náboženských fenoménů současnosti. Od svého vzniku v 60. letech 20. století byl předmětem zájmu religionistů, sociologů i teologů. Většina z nich se zabývala především tím, jak tento fenomén vzniká a jak jeho vznik souvisí s proměnou moderní, západní společnosti. Přednáška se bude věnovat tomu, jak se tento fenomén projevil v religiozitě zemí tzv. sovětského bloku. Pozornost bude soustředěna především na jeho etablování v 90. letech 20. století v kontextu nárustu náboženského pluralismu a oslabování pozice tradičních náboženských institucí. Zmíněny budou rovněž kontroverze, které jsou s tímto fenoménem spojené, stejně jako to, jaké hlavní faktory se podílely na jeho proměnách v posledních dvaceti letech.

Dávid VáclavíkPrednášajúci Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. – Doktorské studium i habilitaci absolvoval v Brně. Odborně se věnuje zejména problematice role náboženství v moderní společnosti a jejím proměnám. Na toto téma publikoval řadu studií a publikací včetně několika monografií, z nichž nejvýznamnější jsou knihy Náboženství a moderní česká společnost a Sociologie nových náboženských hnutí. Dané tématice se věnoval i v několika mezinárodních a národních výzkumných projektech, např. Religion and Values in Central and Eastern Europe či Detradicionalizace náboženství v České republice pro roce 1989. Je aktivní i v mnoha odborných organizacích, např. European Association for the Study of Religion, International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association či Česká společnost pro religionistiku. V současné době se stále častěji věnuje i tématům, jakými jsou vztah mezi politikou a náboženstvím, „střet civilizací“ či role náboženství v tzv. uprchlické krizi.

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 17. 4. 2019 o 16:30 – 18:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.