www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Darujte nám 2 % z vašich daní

Vážení priaznivci CEREHISu,

pomôžte nám skvalitniť výskumno-vzdelávacie aktivity darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní

Finančné prostriedky budú použité na:

 • prípravu prednáškových cyklov
 • publikačnú činnosť
 • prípravu ďalších zaujímavých projektov
 • konzultácie našich odborníkov
 • rozvoj odborných a vedeckých činností našich pracovníkov a spolupracovníkov

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie na poukázanie 2% z dane

Ako postupovať:

 1. Do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie na poukázanie 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

   Obchodné meno alebo názov: Centrum pre religionistiku a historické štúdiá

   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Košice, 040 23, Stierova 3

   Právna forma: Nezisková organizácia

   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50091069

  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov: Centrum pre religionistiku a historické štúdiá

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Košice, 040 23, Stierova 3

  Právna forma: Nezisková organizácia

  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50091069

 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kompletný zoznam tlačív na poukázanie 2% z dane nájdete tu.