www.cerehis.sk info@cerehis.sk

PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava): Prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť?

Tomáš GálPhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. vyštudoval informatiku, religionistiku a kognitívnu vedu. Lektoruje kurzy a vedie študentské práce na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne sa zameriava na skúmanie racionality a jej limitov a na zmenené stavy vedomia.

Abstrakt: Viera je hlboko ľudský fenomén, ktorý vstupuje do všetkých oblastí života človeka. Podmieňuje ľudské konanie, morálku, ale aj samotné vnímanie prostredia, v ktorom sa človek nachádza. Pritom individuálna viera nemusí byť vnútorne konzistentná a človek dokáže veriť aj viacerým, vzájomne si odporujúcim veciam. Táto prednáška má za cieľ ukázať, akým spôsobom sa dá schopnosť človeka veriť skúmať vedecky a sprostredkuje drobný výsek z rôznorodosti toho, čomu je možné veriť. V prednáške tiež odznie, prečo je viera pre človeka nevyhnutná a prečo človek nedokáže myslieť a konať bez toho, aby v niečo veril. Prednáška nebude analyzovať žiadne konkrétne náboženstvo, ideológiu alebo svetonázor, sústredí sa však na niektoré spoločné prvky, ktoré sú pre všetky objekty viery spoločné.

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 31. 1. 2018 o 16:30 – 18:00