www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Alexander Gubo: Kým nás ‚Saju‘ nerozdelí – Kórejské povery a ľudové náboženstvo v modernej dobe

Podľa výsledkov výskumu náboženskej afiliácie obyvateľstva z roku 2022 sa v Kórejskej Republike sa polovica populácie nehlási k žiadnemu náboženstvu (51%) a najväčšia náboženská komunita sú kresťania (31 percent, z toho 20% protestanti). Aj napriek týmto číslam sú určité tradičné rituály a ľudové zvyky stále dodržiavané a rešpektované. Jeden z prejavov tejto náklonnosti ku každodenným “magickým praktikám“ je popularita takzvaného “saju“.

Na prvý pohľad vykladači saju (ktoré by sa zjednodušene dalo opísať ako čítanie osudu jedinca na základe konštelácii priradených k jeho roku, dňu a presného času narodenia) pôsobia ako komerční astrológovia, ktorí vo svojich stanoch alebo lacno prenajatých malých priestoroch ponúkajú služby tým poverčivejším. Saju je však odvodené z chápania chodu sveta, ktoré v minulosti diktovalo nielen dôležité životné rozhodnutia jedincov, ale malo značný vplyv aj na vedenie samotného štátu. Výklad saju často vyhľadávajú páry pred zásnubami alebo svadbou, podnikatelia, alebo aj študenti pred dôležitými skúškami. Je však stredobodom pozornosti najmä pre tých, ktorí tejto disciplíne pripisujú legitimitu. Rôzné prístupy k tejto disciplíne nám dovoľujú vytvoriť komplexný obraz o identite spoločenstva, ktoré je doteraz poznamenané koloniálnou traumou a následným prudkým, ale nevyrovnaným vývojom.

Mgr. Alexander Gubo študoval religionistiku na FIF UK. V Kórejskej Republike ukončil magisterské štúdium kórejských štúdií na Hanyang University. V súčasnosti sa venuje doktorandskému štúdiu v odbore kultúrna antropológia na Academy of Korean Studies.

 

 

 

 

 

Prednáška bola realizovaná online, vidieť ju môžete na YouTube:

Dátum a čas konania prednášky: 22. 3. 2023 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.