www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Nová kniha n. o. Cerehis
-
"Ženy bez trónu"

unnamed
Publikácia Ženy bez trónu vznikla za účelom zviditeľniť ženské osobnosti, ktoré nemali takú moc ako muži, a napriek tomu dokázali zanechať viditeľnú stopu v dejinách. 

Prvá publikácia neziskovej organizácie Centrum pre religionistiku a historické štúdiá (CEREHIS) sa venuje ženám, ktoré tieto privilégia nemali. 

Vedecké štúdie jedenástich odborníkov sú zamerané na vybrané ženské historické osobnosti a ich prínos pre spoločnosť a kultúru.

O knihe napísal denník Postoj:

 „Trón sme si vybrali ako zástupný symbol pre moc, ktorú tieto ženy nemali. Nemohli zasahovať do verejnej politiky a realizovať v nej svoje predstavy, ale napriek tomu si dokázali nájsť svoje ,miesto pod slnkom‘, kde využili svoj intelekt a schopnosť realizovať sa.“

Obr.34

Terézia Pulszkyová (New York: Redfield, 1852. Predná strana)

 

„Nájdeme v nej kapitoly o žene ako svätici, emancipátorke verejného života, umelkyni, spisovateľke a pokračovateľke svojho rodu. Snažili sme sa ich ukázať z rôznych uhlov pohľadu a prostredí. Usilovali sme sa poukázať na fakt, že ženy menili dejiny ,na všetkých frontoch‘.“

Kniha motivuje aj súčasné ženy, aby sa realizovali a venovali tvorbe i životným oblastiam, ktoré sú pre ne dôležité. Tak, ako to robili ich predchodkyne.

Relácia aj o knihe

(Zo záznamu si môžete vypočuť ďalšie dôvody, prečo siahnuť po knihe)

Knihu si teraz môžete kúpiť v sietí kníhkupectiev:

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.