www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Marie Peterková Hlouchová (Univerzita Karlova, Praha): Staroegyptské náboženství

15. 2. 2017 o 16:30 v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Mgr. Marie Peterková Hlouchová vystudovala egyptologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje doktorským studiem egyptologie. Zabývá se staroříšským náboženstvím a zpracovává dřevěné rakve z 1. tisíciletí př. n. l. nalezené v Abúsíru. Od roku 2015 se účastní archeologických expedic do Egypta a Súdánu. Podílí se na vytváření archivní databáze ČEgÚ a je jednou z redaktorek časopisu Pražské egyptologické studie.

Ve starověkém Egyptě hrálo náboženství velmi významnou roli. Řecký historik Hérodotos dokonce označil Egypťany za nejzbožnější lidi tehdejšího světa. Víra v bohy prostupovala každou oblast života starých Egypťanů a naopak, náboženství vycházelo z toho, v čem lidé žili a s čím se neustále potýkali.
Přednáška představí základní charakteristiky náboženství země na Nilu a bude se také věnovat tomu, jak lidé své bohy vnímali, jak je zobrazovali a pojmenovávali.

Fotogaléria k podujatiu:

Ďakujeme pani prednášajúcej Mgr. Marii Peterkovej Hlouchovej ako aj všetkým zúčastneným