www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Jitka Schlichtsová: Nová náboženská hnutí a děti

Nová náboženská hnutí jsou charakteristická snahou o inovaci dosavadního duchovního života, a tedy protestním nastavením vůči většinové společnosti, které se projevuje snahou se v mnoha oblastech od většinové společnosti odlišovat, což nezřídka vyvolává napětí a konflikty. Jedním z nejtřaskavějších témat je výchova dětí. Nová náboženská hnutí zaujímají k výchově a vzdělávání dětí různé postoje a v závislosti na svých naukách definují své vlastní cíle, k nimž by měla výchova příštích generací směřovat. Nezřídka se v tom mohou dopouštět i překračování obvyklých hranic a dostávat se tak do konfliktů s většinovou společností. Stejně jako nová náboženská hnutí působí na své děti, působí ale také děti na společenství, v němž vyrůstají. Různé modely vztahu mezi náboženskými hnutími a dětmi ilustrujeme na příkladech hnutí Haré Kršna, Dvanáct kmenů, hnutí Bhagvána Radžníše (Osho) či scientologie.

Mgr. Jitka Schlichtsová (*1988) je doktorandkou Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vyučuje religionistiku a psychologii, je členkou české Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, redaktorkou čtvrtletníku o současné náboženské scéně Dingir a internetové služby Náboženský infoservis. Dlouhodobě se zajímá především o problematiku působení tzv. sekt v Česku i na Slovensku.

 

 

 

 

 

Prednáška bola realizovaná online,  vidieť ju môžete na YouTube:

Dátum a čas konania prednášky: 22. 2. 2023 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.