www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Ľubomír Lehocký: Kult Ho Či Mina v kontexte tradičnej vietnamskej religiozity

Ho Či Min, otec moderného Vietnamu, ostáva po rokoch stále ústrednou postavou vietnamskej politiky a kultúry. Od jeho smrti v septembri v roku 1969, vietnamská komunistická strana neustále buduje štátny kult obklopujúci jeho osobu. Na druhej strane bezprostredný a prirodzený vývoj rôznych samostatných ľudových kultov a spôsobov uctievania strýka Ho spochybňuje hegemónny výklad jeho odkazu a jeho celkového obrazu prezentovaného komunistickou stranou. Ho Či Min zaujal svoje miesto v novobudovaných svätyniach či na domácich oltároch. Ako Otec reprezentuje autoritu, ochranu a mužský princíp univerza. Jeho narastajúci kult ilustruje, ako tradičná forma ľudovej religiozity dokáže prežiť aj napriek oficiálnej ideológii, ktorá jeho spirituálnemu uctievanie nepraje. V súčasnom Vietname Ho Či Min nie je iba významným politicko-kultúrnym lídrom z minulosti, ale v súlade s vietnamskou tradíciou, sa stáva objektom spontánneho náboženského uctievania bežným obyvateľstvom.

Ľubomír LehockýPrednášajúci Mgr. Ľubomír Lehocký – Vyštudoval odbor porovnávacia religionistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na rovnakej katedre v rámci ktorého aj prednáša. Zároveň je redaktorom odborného časopisu Axis Mundi, ktorý vydáva Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstva. Publikoval niekoľko štúdií a prezentoval viacero prednášok aj pre verejnosť. Predmetom jeho odborného záujmu sú predovšetkým prejavy ľudovej religiozity na území dnešného Vietnamu. Istý čas žil priamo vo Vietname, kde uskutočnil celý rad terénnych výskumoch. Momentálne pracuje na dizertačnej práce s názvom: „Ho Chi Minhs are not dead. Contemporary forms of worshiping uncle Ho in Northern Vietnam.“

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 22. 5. 2019 o 16:30 – 18:00

 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.