www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Digitalizácia fondu Andrássyovcov

Od októbra 2019 n.o. Cerehis v spolupráci s Gróf Andrássy Gyula Alapítvány pracuje na digitalizácii fondu Andrássiovcov, ktorého cieľom je spracovať a uchovať v digitálnej forme tento bohatý rodinný archív pre budúce generácie a sprístupniť ho pre budúcich záujemcov. Najstaršie dokumenty z tohto rodinného archívu sa datujú do roku 1290 a pochádzajú najmä z bývalých andrássyovských majetkov na panstvách Krásna Hôrka a Betliar. Prvá fáza digitalizácie prebiehala v Spišskom archíve v Levoči. Druhá fáza bola realizovaná od 1. marca 2020 (z dôvodu šírenia koronavírusu Covid-19 boli práce prerušené).

V roku 2021 boli historické fondy presunuté do Štátneho archívu v Košiciach, pracoviska v Rožňave. Prvé krabice archívneho fondu z Levoče sa vrátili na Gemer dňa 11. mája 2021, čo predstavovalo pre mnohých priaznivcov lokálnej kultúry a histórie nemalú satisfakciu. Postupne boli presťahovaný celý fond o veľkosti vyše 1250 škatúľ z obdobia rokov 1290-1948. Presun archívneho fondu bol umožnený aj vďaka investícii Ministerstva vnútra SR do nových skladových priestorov, konkrétne do nových pojazdných archívnych regálov.

Po prerušení prác a obmedzeniach v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 v r. 2023 projekt pokračoval digitalizáciou fondu monockej vetvy Andrássiovcov. V súčasnosti prebiehajú ukončovacie práce a celková finalizácia sa očakáva v roku 2024.

Digitalizované dokumenty sú rôzneho charakteru a z viacerých panstiev, patria sem napríklad účtovné knihy, mapy (ktoré sú digitalizované veľkoformátovým digitalizačným zariadením). Vďaka spolupráci so Slovenským národným múzeom sa spracovávajú aj zbierky fotografií (konkrétne sú to archívne zbierky a kolekcie z rodinných albumov).

Výsledkom projektu bude kompletná digitálna knižnica v rozsahu vyše milión strán, ktorá v budúcnosti môže byť základom pre výstavy, publikácie, výskumné spolupráce. V najbližších rokoch bude sprístupnená odbornej a aj širšej verejnosti.