www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Digitalizácia fondu Andrássyovcov

Od októbra 2019 n.o. Cerehis v spolupráci s Gróf Andrássy Gyula Alapítvány pracuje na digitalizácii fondu Andrássyovcov. Práce sa pôvodne vykonávali v Štátnom archíve v Levoči. Druhá fáza bola realizovaná od 1. marca 2020 (z dôvodu šírenia koronavírusu Covid-19 boli práce prerušené).

V roku 2021 boli historické fondy presunuté do Štátneho archívu v Košiciach, pracoviska v Rožňave, kde po prerušení a obmedzeniach v dôsledku Covid-19 v súčasnosti (r. 2023) projekt pokračuje digitalizáciou fondu monockej vetvy Andrássyovcov.

Pre viac informácií sa obráťte na: info[at]cerehis.sk