www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. Attila Kovács, PhD. (FF, Univerzita Komenského, Bratislava): Jeruzalem v islamskej tradícii

Attila KovácsDoc. Attila Kovács, PhD. je absolvent odborov religionistika (1999), história-maďarský jazyk a literatúra (1998) na Masarykovej Univerzity v Brne. Počas štúdia absolvoval ročné pobyty na ELTE v Budapešti (1993-1994) a na Jordánskej Univerzite v Ammáne (1997-1998). Doktorandské štúdum ukončil na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave (2004), kde sa tiež habilitoval (2011). Obdorne sa zameriava na súčasný islam, islámsky reformizmus a radikalizmus na arabskom Blízkom východe, na náboženské a politické vodcovstvo a štátoprávne koncepcie v isláme, vizuálne, masmediálne a internetové podoby islámu, vizuálna kultúra radikálnych islámských hnutí, antropológia islámu. Asolvoval niekoľko výskumných pobytov v rôznych muslimských krajinách a je autorom mnohých článkov a štúdií o isláme.

Jeruzalem je posvätným mestom pre všetky tri západné monoteistické náboženstvá. Pre židov tu stál Chrám a mesto, ktoré bolo tiež sídlom kráľov Dávida a Šalamúna. Pre kresťanov je Jeruzalem miestom, kde učil a bol ukrižovaný Ježiš, a tiež odkiaľ vystúpil do nebies a kam sa vráti na konci vekov. Tieto súvislosti sú dobre známe aj v našom kontexte. Postavenie Jeruzalema v islámskej tradícii je však u nás pomerne neznámou tému. Jeruzalem (arab. al-Quds, Posvätný) ale zohráva v isláme nemenej dôležitú úlohu. Prednáška si kladie za cieľ ukázať muslimskú tvár mesta začínajúc Koránom a Muhammadovou zázračnou nočnou cestou, cez rané islámske obdobie a križiacku dobu až po súčastnosť. Zvláštny dôraz sa pritom bude klásť na niektoré muslimské pamiatky ako Skalný dóm a mešita al-Aqsá a na pozíciu Jeruzalema v ideológii islamistických hnutí.

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 28. 2. 2018 o 16:30 – 18:00