www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. Jaromír Krejčí, Ph.D.: Údolní chrámy v době Staré říše

Údolní chrámy představovaly monumentální brány do pyramidových komplexů egyptských panovníků. Terénní práce, které archeologická expedice Univerzity Karlovy prováděla v roce 2019 v prostoru kolem Niuserreova údolního chrámu, umožňují vrátit se po téměř 120 letech k problematice místa posledního odpočinku šestého panovníka 5. dynastie, krále Dolního a Horního Egypta, Niuserrea. Předběžné výsledky těchto prací budou zhodnoceny z hlediska vývoje monumentální hrobové architektury – především údolních chrámů – doby stavitelů pyramid, a to v širším rámci vývoje tehdejší staroegyptské společnosti.

Jaromír Krejči

Jaromír Krejčí, pracovník Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, je egyptológ s dlhou archeologickou praxou v Egypte. Špecializuje sa na riešenie otázok egyptskej archeológie a histórie obdobia od konca 4. do polovice 2. tis. pred Kr. Okrem toho sa zaoberá aj vývojom staroegyptskej architektúry. Na archeologických výskumoch v Egypte sa pravidelne podieľa od r. 1991 a venuje sa najmä výskumu stavieb na kráľovskom pohrebisku v Abúsíre. V poslednej dobe sa venuje aj výskumu slnečného kultu a jeho prejavov v Egypte v 3. tis. pred Kr. Popri tom sa na svojom domovskom dlhodobo podieľa na výuke študentov.

 

Prednáška bola realizovaná online, vidieť ju môžete na YouTube:

Dátum a čas konania prednášky: 19. 10. 2022 o 17:30 – 19:00

 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.