www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Veronika Verešová, PhD.: Staroegyptské fantastické bytosti a démoni

Kompozitné fantastické bytosti sú jednou z najtypickejších čŕt staroegyptskej civilizácie a jej náboženských predstáv.Podľa starovekých Egypťanov všetky oblasti života na zemi ako aj v podsvetí ovládali nielen bohovia, ale aj fantastické bytosti a démoni. Ich čiastočne ľudské a čiastočne zvieracie vlastnosti a konanie, ich rozmanitosť a často hrôzostrašnosť sa odzrkadľovala v ich podobe. Bol to práve ich desivý zovňajšok, ktorý odrážal ich moc. Často však býval doslova logickým prekladom rôznych vlastností, ktoré v sebe spájali. Hoci sa ich Egypťania báli, zároveň sa ich snažili si podmaniť a nakloniť vo svoj prospech. Spoločne sa pozrieme na tie najvýznamnejšie bytosti ako sfingy, gryfy či rôzni zvierací démoni a na ich úlohu, ktorú zohrávali v staroegyptskom náboženstve a mytológii.

Veronika Verešová

Dr. phil. Veronika Verešová je absolventkou klasickej archeológie Trnavskej univerzity, egyptológie na Viedenskej univerzite a doktorát získala na Inštitúte klasickej archeológie Viedenskej univerzity. Je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos a vedeckou pracovníčkou Ústavu orientalistiky SAV. Zaoberá sa predovšetkým egejskou dobou bronzovou, 2. Prechodným obdobím a Novou ríšou v Egypte, dejinami a materiálnou kultúrou a medzikultúrnymi vzťahmi vo východnom Stredomorí doby bronzovej. Od roku 2008 je členkou poľsko-slovenskej misie na lokalite Tell el-Retábí.

 

 

 

Prednáška bude realizovaná online, link pre jej sledovanie včas uverejníme.

 

Dátum a čas konania prednášky: 4. 10. 2023 o 17:30 – 19:00
 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.