www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Marie Peterková Hlouchová PhD.: Staroegyptské pohřební zvyklosti

Nesprávně se uvádí, že staří Egypťané byli posedlí smrtí, ale je pravdou, že pro zajištění života po smrti vynakládali nemalé prostředky. Co vše bylo potřeba zabezpečit, ať už z hlediska architektury, materiální kultury nebo rituálů a náboženství, jak probíhal samotný pohřeb a jak se žilo na onom světě, o tom bude tato přednáška.

Marie Peterková Hlouchová

Marie Peterková Hlouchová se zabývá se staroříšským náboženstvím a zpracovává dřevěné rakve ze Staré říše a První přechodné doby a také dřevěné rakve z 1. tisíciletí př. n. l. nalezené v Abúsíru. Od roku 2015 se účastní archeologických expedic do Egypta a Súdánu. V současné době je hlavní řešitelkou projektu GAČR 23-04989S „Staroegyptské pohřební schrány ze Staré říše a První přechodné doby. Evoluce, kontextualizace a význam.“

 

 

 

 

Prednáška bude realizovaná online, vidieť ju môžete tu:

 

 

Dátum a čas konania prednášky: 15. 11. 2023 o 17:30 – 19:00
 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.