www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Náboženstvá pod lupou – prednášky

CEREHIS n. o., v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach pripravuje cyklus prednášok o svetových náboženstvách Náboženstvá pod lupou. Prednášať budú vedeckí pracovníci z popredných slovenských a českých univerzít.

Prednášky sa budú konať v priestoroch Vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej č. 1 v Kultúrno-vzdelávacom centre, každú tretiu stredu v mesiaci o 16:30.
Harmonogram prednášok:

18. 1. Mgr. Lenka Horáková (Univerzita Komenského, Bratislava):  Svet mayov – odkrývanie tajomstiev stratenej civilizácie

15. 2. Mgr. Marie Peterková Hlouchová (Univerzita Karlova, Praha): Staroegyptské náboženství

15. 3. Doc. Attila Kovács, Ph. D.(Univerzita Komenského, Bratislava): Islam, islamizmus, islamofóbia : mýty a fakty

19. 4. Mgr. Zdenka Bencúrová (Masarykova Univerzita, Brno): Náboženské reformy na Slovensku v období osvietenstva

17. 5. Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno):  Tradice jako soubor zdrojů pro sociální mobilizaci aneb jak o náboženství mluvit smysluplně

21. 6. Mgr. Ondrej Ficeri (Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, Košice): Košické náboženské obce ako inštitúcie nacionalizácie mesta v 1. polovici 20. storočia 

Mediálny partner podujatia:

HistoryWeb.sk
Časopis o histórii

Hlavný partneri podujatia:

Štátna Vedecká knižnica v Košiciach

Ďalší partneri: