www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.: Jak se kope v Abúsíru a objev hrobky inspektora kadeřníků královského paláce Anchirese

Přednáška posluchače seznámí s průběhem a každodenním chodem archeologického výzkumu na české koncesi v Abúsíru. Bude se věnovat také nedávnému objevu Anchiresovy hrobky. Tento muž působil jako inspektor kadeřníků královského paláce v polovině 5. dynastie (cca 2500 let př. Kr.). Barevnými reliéfy zdobená Anchiresova hrobka byla objevená v roce 2016 na pohřebišti kněží a úředníků v jižním Abúsíru.

Veronika DulíkovaMgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D. je vědeckou pracovnicí Českého egyptologického ústavu FF UK. Od roku 2010 je pravidelnou účastnicí výzkumů na české archeologické koncesi v Egyptě. Věnuje se dějinám, archeologii, společnosti, materiální kultuře a administrativě v období Staré říše. V současné době se společně s kybernetiky věnuje interdisciplinárnímu projektu zabývajícím se analýzou komplexních sítí ve starém Egyptě.