www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Publikácie

 

Ženy bez trónu

Zdenka Bencúrová (eds.)

 

Publikácia Ženy bez trónu vznikla za účelom zviditeľniť ženské osobnosti, ktoré nemali takú moc ako muži, a napriek tomu dokázali zanechať viditeľnú stopu v dejinách. V porovnaní s mužmi len málo žien disponovalo možnosťami zasahovať do verejnej politiky a realizovať v nej svoje predstavy. Medzi také spravidla patrili iba „ženy na tróne“, panovníčky a vysoko postavené šľachtičné. Prvá publikácia neziskovej organizácie Centrum pre religionistiku a historické štúdiá (CEREHIS) sa venuje ženám, ktoré tieto privilágia nemali. Vedecké štúdie jedenástich odborníkov sú zamerané na vybrané ženské historické osobnosti a ich prínos pre spoločnosť a kultúru.

Obsah knihy a ukážka

 

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

 

Zakúpiť publikáciu je možné TU