www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. Attila Kovács, PhD.: Obrazy a figuratívne zobrazenie v islámskej tradícii

Prednáška bude zameraná na problém používania a zákazu, prípadne regulácie obrazov najmä figuratívneho zobrazenia v islámskej tradícii. Používanie obrazov v monoteistických náboženstvách patrilo a stále patrí ku kontroverzným a neustále diskutovaným otázkam. Na jednej strane stála snaha náboženských učencov obmedzovať používania obrazov a to najmä v náboženských kontextoch, no na strane druhej máme k dispozícii bohatú a rôznorodú islámsku vizuálnu kultúru. Tento príspevok sa pokusí podať základnú orientáciu pokiaľ ide o použitie a zákaz obrazov v islámskom kontexte, a ukázať to na príkladoch ako je vizuálne zobrazenie a nezobrazenie proroka Muhamada v muslimskom prostredí či výzdobu palácov a mešít arabských kalifov až po súčasné politické obrazy islamistických hnutí.

Doc. Attila KoAttila Kovácsvács, PhD. je absolvent odborov religionistika (1999), história-maďarský jazyk a literatúra (1998) na Masarykovej Univerzity v Brne. Počas štúdia absolvoval ročné pobyty na ELTE v Budapešti (1993-1994) a na Jordánskej Univerzite v Ammáne (1997-1998). Doktorandské štúdum ukončil na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave (2004), kde sa tiež habilitoval (2011). Obdorne sa zameriava na súčasný islam, islámsky reformizmus a radikalizmus na arabskom Blízkom východe, na náboženské a politické vodcovstvo a štátoprávne koncepcie v isláme, vizuálne, masmediálne a internetové podoby islámu, vizuálna kultúra radikálnych islámských hnutí, antropológia islámu. Asolvoval niekoľko výskumných pobytov v rôznych muslimských krajinách a jeb autorom mnohých článkov a štúdií o isláme.

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 20. 3. 2019 o 16:30 – 18:00

 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.