www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Michal Puchovský: Stará viera v novom šate: Moderné pohanstvo vo svete a na Slovensku

Ešte aj v dvadsiatom prvom storočí sa na Slovensku stretneme s nadávkou „do Paroma“. Tá nie je ničím menším než odkazom na dávne predkresťanské božstvo Slovákov. Napočudovanie nie je viera našich predkov taká mŕtva, akoby sa viac ako tisíc rokov od nášho prijatia kresťanstva mohlo zdať. Vo svete sme od šesťdesiatych (na Slovensku od deväťdesiatych rokov) svedkami „znovuzrodenia“ predkresťanských vier Európy. Aj keď moderné pohanstvo patrí k relatívne málopočetným náboženským hnutiam, počet jeho sympatizantov rastie stabilným tempom. Aké sú najpopulárnejšie podoby novodobého pohanstva vo svete a na Slovensku? V čo veria novodobí pohania, v čom sa ich viera odlišuje od kresťanstva?

O autorovi: Michal Puchovský pôsobí ako doktorand na Ústave religionistiky na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa štúdiu nových náboženských hnutí, konkrétne moderného pohanstva a špecializuje sa na skúmanie pohanskej hudby zo sociologickej a muzikologickej perspektívy. Pravidelne publikuje v slovenskom kultúrno-kritickom mesačníku Kapitál popularizačno-vedecké články nielen o náboženstve, ale aj o populárnej kultúre. Ďalej recenzuje knihy pre blog Knižní Díra a o svojej obľúbenej hudbe píše pre internetový časopis ROCKER.sk

 

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 12. 2. 2020 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.