www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Tatiana Votroubeková (Karlova Univerzita v Prahe): Staroveký Egypt a Rimania

Tatiana Votroubeková

Mgr. Tatiana Votroubeková absolvovala štúdium oborov religionistika a klasická archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde je v súčasnosti doktorandkou na Ústave pre klasickú archeológiu. Sústreďuje sa na etruskú a rímsku archeológiu a staroveké náboženstvá. Od roku 2013 sa pravidelne zúčastňuje archeologických výskumov v  Taliansku a od roku 2017 je členkou Českej archeologickej expedície v Uzbekistane.

Abstrakt prednášky:
Staroveký Egypt a Rimania
Kontakty medzi starovekým Egyptom a Itáliou boli najprv skromné a limitovali sa len na dovoz luxusných predmetov. Až od obdobia helenizmu sa začal záujem o Egypt, jeho umenie a duchovné tradície prehlbovať a môžeme povedať, že od obdobia rímskeho cisárstva keď sa stal Egypt súčasťou impéria, Rimania podľahli egyptománii. Orientálne náboženské kulty vo svojej helenizovanej podobe našli u obyvateľov Ríma, medzi aristokraciou i prostým ľudom Rímskej ríše veľký ohlas a stali sa módou. Čím tak veľmi fascinoval staroveký Egypt Rimanov? Nápoveďou je, že ani súčasný človek sa od starovekého Rimana až tak veľmi nelíši…

Miesto konania prednášky:
Kultúrnospoločenská sála Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 22. 11. 2017 o 16:30 – 18:00

 

Fotogaléria k podujatiu: 

Ďakujeme Mgr. Tatiane Votroubekovej za prednášku, ako aj všetkým zúčastneným.