www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Silvia Štubňová (Brown University, Rhode Island, USA): Staroegyptské mýty o stvorení sveta a ľudstva

Silvia Štubňová

Mgr. Silvia Štubňová pochádza z Banskej Bystrice, vyštudovala egyptológiu na bakalárskom stupni na University of Liverpool v Anglicku a na magisterskom stupni na Leiden University v Holandsku. Momentálne sa nachádza v polovici doktorandského štúdia na Brown University v USA a pracuje na dizertačnej práci, ktorá sa venuje staroegyptskému jazyku. Okrem jazyka sa tiež venuje prekladu textov, literatúre, náboženstvu a každodennému životu starovekých Egypťanov.

Abstrakt prednášky:
Staroegyptské mýty o stvorení sveta a ľudstva.
Dnes vieme, že náš domov, planéta Zem, je súčasťou Slnečnej sústavy, ktorá sa nachadza v galaxii Mliečna dráha, ktorá je len jednou z nespočetného množstva galaxií obývajúcich náš nekonečný a rozpínajúci sa vesmír. Avšak z čoho pozostával vesmír starovekých Egypťanov dávno pred vynálezom teleskopu? Ako si vysvetľovali prírodné javy bez poznatkov modernej fyziky? Ako vlastne vznikol celý vesmír a aké mal vlastnosti? Existovalo niečo pred samotným stvorením? Čo podľa nich zapríčiňovalo striedania dňa a noci? V tejto prednáške si priblížime, ako Egypťania vnímali svoj svet okolo seba, ale aj to, ako premýšľali o tom, čo sa nachádza za ich viditeľným vesmírom. Staroegyptské úvahy o svete sú súčasťou kozmogonických mýtologických textov doložených od najstarších čias z rôznych lokalít. Práve prostredníctvom týchto mýtov sa dnes vieme najvac priblížiť filozofickému mysleniu starovekých Egypťanov.

Miesto konania prednášky:
Kultúrnospoločenská sála Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 25. 10. 2017 o 16:30 – 18:00

Fotogaléria k podujatiu:

Ďakujeme Mgr. Silvii Štubňovej za prednášku, ako aj všetkým zúčastneným.