www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Martin Odler (Karlova Univerzita v Prahe): Kto postavil egyptské pyramídy?

Martin OdlerMgr. Martin Odler je doktorandom Českého egyptologického ústavu FF UK a venuje sa materiálnej kultúre, najmä medeným artefaktom. Pravidelne sa zúčastňuje na výskumoch hrobiek na pyramídovom poli v Abúsíre a jeho blízkosti. Je členom správnej rady Nadácie Aigyptos a poľsko-slovenského tímu, ktorý skúma lokalitu Tell el-Retábí vo východnej Delte.

Abstrakt prednášky:
Kto postavil egyptské pyramídy?
Pyramídy sú fascinujúcimi výtvormi staroegyptskej civilizácie. Sú dielami ľudských rúk a v prednáške sa zameriame na bohaté poznatky, ktoré dnes máme o ľuďoch, čo na stavbe pyramíd pracovali, buď ako profesionálni majstri stavitelia, alebo ako muži povolaní slúžiť na hrubé práce. Povieme si aj o nedávnych nálezoch papyrusov z lokality Vádí el-Džarf, ktoré vypovedajú o stavbe najväčšej, Chufuovej, pyramídy v 4. dynastii. Na záver sa dozviete, ako prispeje pripravovaný projekt na Českom egyptologickom ústave FF UK k poznaniu medenej metalurgie pracovníkov na pyramídach v Gíze vo 4. dynastii. Zaujímavosti o najnovších poznatkoch o staviteľoch pyramíd nájdete aj v autorovom článku pre aktuality.sk: https://www.aktuality.sk/clanok/418039/dennik-kralovskeho-uradnika-prezradza-kto-v-skutocnosti-staval-pyramidy/

Miesto konania prednášky:
Kultúrnospoločenská sála Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 20. 12. 2017 o 16:30 – 18:00

Fotogaléria k podujatiu: