www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.: V zemi slunečního boha – Egypt v době 5. dynastie

Epocha Staré říše je první obdobím rozmachu egyptského státu. Kromě absolutně centralizované správy v rukou panovníka v jejím počáteční části, rozvoje řemesel nebo stavby pyramid je charakterizováno zvyšováním vlivu slunečního kultu. Egyptští panovníci se dokonce začali považovat za syny slunečního boha Rea. Vrcholem tohoto vývoje bylo období 5. dynastie, jež je někdy označováno jako doba „slunečních králů“. Byla to doba změn v pojetí královského úřadu, administrativních reforem, transformace náboženských představ i rozvoje architektonických forem. Svůj rozkvět prožívala i pyramidová nekropole v Abúsíru, v jejímž sousedství vznikaly zvláštního charakteru, pevně spojené se solárním kultem – sluneční chrámy.

 Jaromír KrejčiDoc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (1971) od roku 1993 pracuje v Českém egyptologickém ústavu FF UK. Dlouhodobě se zabývá egyptskou archeologií a dějinami 3. a 2. tis. př. Kr., obecně pak vývojem egyptské architektury. Na archeologických výzkumech v Egyptě se podílí od r. 1991, od r. 1994 je koordinátorem výzkumu královské pyramidové nekropole v Abúsíru. Od r. 2017 je spoluřešitelem projektu GAČR Vznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě