www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Jakub Špoták, PhD.: Tajomstvá mayského hieroglyfického písma

Mayské hieroglyfické písmo môžeme považovať za najvyspelejší písomný systém, ktorý bol používaný na Americkom kontinente. Žiadna iná kultúra nedokázala zdokonaliť písmo tak ako Mayovia. Dnes máme k dispozícii približne 5000 dochovaných textov, ktoré majú čo do počtu hieroglyfických blokov rôzne dĺžky. Väčšinou ide o archeologické artefakty, ako stély, panely, keramika, rôzne hnuteľné predmety, nástenné maľby, či knihy. Prednášajúci predstaví princíp fungovania tohto písma, špecifiká kalendárnych záznamov a rovnako aj napríklad záznamy udalostí, ktoré vystrašili svet v roku 2012.

Jakub Špoták

O autorovi: Vyštudoval religionistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK. Zaoberá sa prevažne mayskou kultúrou a špecializuje sa na mezoamerické kódexy, epigrafiu, ikonografiu a archeoastronómiu. Jeho dizertačná práca sa sústredila na komplexnú analýzu Parížskeho kódexu. Zúčastňuje terénneho výskumu v lokalite Uaxactún, Guatemala. 

 

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 15. 1. 2020 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.