www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. Jaromír Krejčí, Ph.D.: Slnečný kult v dobe staviteľov pyramíd

Pravěcí obyvatelé severovýchodní Afriky a později zejména obyvatelé údolí Nilu byli zásadně ovlivňováni okolním prostředím a přírodními silami. Mezi nimi je třeba jmenovat i Slunce, ke kterému si tyto populace vytvářely vztah již v pravěku. Význam tohoto vztahu pak vyvrcholil během Staré říše (asi 2590-2120 př. Kr.), v období stavby monumentálních architektonických komplexů, které zřetelně dokládají značný vliv slunečního kultu na královskou architekturu této doby. Nedostatek soudobých náboženských textů týkajících se počátků rozvoje slunečního kultu a rozsáhlé poničení výzdoby hrobových komplexů a dalších epigrafických památek ztěžují, ne-li znemožňují, přesně definovat rozsah a povahu tohoto vlivu. Jediným ucelenějším zdrojem informací v tomto směru je soubor náboženských textů vytesávaných od konce 5. dynastie na stěny vnitřních prostorů královských pyramid – Texty pyramid. Ty jsou spojeny s růstem významu kultu božského „panovníka“ podsvětní říše Usira v situaci, kdy sluneční kult ztrácel své absolutní postavení v rámci zádušních představ vládnoucí elity. Přesto však zůstal ústřední součástí staroegyptského systému obrazu světa a jako takový se dále rozvíjel i v období Střední říše (asi 1980–1760 př. Kr.). Také během tohoto „klasického“ období vývoje egyptského státu byly stavěny pyramidové komplexy, které, byť v pozměněné podobě, odrážely rozvoj solárního kultu. Ten v době Nové říše (asi 1539–1077 př. Kr.), kdy byla imperiální moc Egypta na svém vrcholu, zažíval další vrcholnou fázi, byť šlo především o jeho spojení s dalšími kulty, především s kultem boha Amona. Tento proces je možné dokumentovat jak v architektuře velkých chrámových komplexů tohoto období, tak i v náboženských textech.

Jaromír Krejči

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – Od roku 1993 pracuje v Českém egyptologickém ústavu FF UK. Dlouhodobě se zabývá egyptskou archeologií a dějinami 3. a 2. tis. př. Kr., obecně pak vývojem egyptské architektury. Na archeologických výzkumech v Egyptě se podílí od r. 1991, od r. 1994 je koordinátorem výzkumu královské pyramidové nekropole v Abúsíru. V letech 2017–2019 byl spoluřešitelem projektu GAČR Vznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě. Na ČEgÚ FF UK se od konce 90. let 20. století zabývá pedagogickou činností, vede studentské práce i oponuje je. Spoluorganizuje mezinárodní konference a workshopy (Abusir and Saqqara, Solar cult and royal ideology in Ancient Egypt), aktivně se účastní popularizace oboru formou přednášek pro veřejnost, při přípravě výstav i v podobě vystoupení v mediích.

Miesto konania prednášky:

Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, Košice
https://goo.gl/maps/yiai3FnbbXrxowNk7

Dátum a čas konania prednášky: 2. 12. 2020 o 17:30 – 19:00

 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.