www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Konferencia Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 1918 – 1920

Informácie budú dostupné už čoskoro…