www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Radoslava Semanová

Narodila sa  v Prešove. Po dokončení stredoškolského štúdia na Obchodnej akadémii pokračovala v štúdiu religionistiky na Univerzite v Prešove. Magisterské štúdium v rovnakom odbore absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne.

V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Etnologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa problematike identity v spoločenských subkultúrach. Pôsobí aj ako podpredsedníčka občianskeho združenia Wikimedia Slovenská republika.

Projekty CEREHIS:

Spolupráca pri propagácii cyklu prednášok Náboženstvá pod lupou