www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Online obsah

Záznam z prednášky – Prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť ? (31.1.2018)

prednášal: PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.